РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №3
Вітаємо на сайті нашого закладу!
Меню сайту
Нормативна база
Новини ЗОШ №3 [138]
Новий закон «Про освіту»: ключові новели [1]
ЗНО
Прозорість
Атестація вчителів
Предметні тижні

За своїм значенням у розвиток суспільства інформація дорівнює найважливішим ресурсів поруч із сировиною і енергією. У найрозвиненіших країнах більшість працюючих зайняті над сфері виробництва, а тій чи іншій ступеня займаються обробкою інформації.

Разом про те можна справити й нову тенденцію, яка полягає в усі більшої інформаційної залежності суспільства взагалі і окремої людини, зокрема. Саме у останнім часом з'явилися такі категорії, як «інформаційна політика», «інформаційна безпека», «інформаційна війна» і чимало інших нових понять, у тому мірою що з інформацією.

У сучасному діловому світі відбувається процес міграції матеріальних активів убік інформаційних. З розвитком організації ускладнюється її інформаційна система коштує, основним завданням якої є забезпечення максимальній ефективності ведення бізнесу у мінливих умовах конкуренції над ринком.

   Інформаційна безпека є одним із головних проблем, з якою зіштовхується сучасне суспільство.

Інформаційна безпеку глобальної Інтернету є також однією з проблем, з якою зіштовхнулося сучасне суспільство, у процесі масового використання автоматизованих засобів її обробки.

  Працюючи з Інтернеті слід пам'ятати, що наскільки ресурси Всесвітньої мережі відкриті кожному клієнту, настільки і ресурси його комп'ютерної системи може бути за певних умов відкриті всім.

 

 

 

Мета даної роботи: вивчення безпеки дітей під час роботи у глобальній мережі Інтернету.

 

Доки ми сперечаємосяпускатьабоне пускатьдітей, учнівшколи вІнтернет – вони вже тут. Ми зновузапізнилися. Очевидно, що зараз неможливогарантуватистовідсотковийзахистдітейвіднебажаного контенту. Жодніфільтриніколитакоїгарантії не дадуть. Але ми можемоформувати у дітейнавики «безпечної» поведінки в Інтернеті. Як?

    Проблема відносно «свіжа», але вирішується «старими» методами:

    Я не буду зупинятися на вірусах, троянськихпрограмах, адже вони загрожують не тількидітям, а йдорослимкористувачам, і як від них вберегтися – інформації в тому-ж Інтернеті – море. А ось як вберегтидітейвіднебажаноговмістуінтернет-сайтів ми сьогодні й поговоримо.

     1. Батьки повинні знати чимзайнятіїхнідіти. Найпростіше – розмовляти з дітьми: чимживе, чимцікавиться, якісайти любить відвідувати і чому, з ким дружить, у тому числі, і в Інтернеті. Крім того (не замість – а крім!): додатковийзахиствіднебажаного контенту, контроль історіївідвіданихсайтів та ін.

Для захистудитинивіднебажаноговмістуінтернет-ресурсіввикористовується так званий батьківський контроль. Я приведу кількаваріантів такого контролю:

    1.1. Контроль операційноїсистеми: в сучасній і вжедоситьрозповсюдженій ОС Windows7 батьківський контроль є вбудованоюфункцією – батьки просто створюють на комп’ютерідодатковогокористувача – своюдитину, обмежуютьїй права для доступу, а своїданізахищають паролем.

    1.2. Антивірусніпрограми: сучасніантивірусніпрограмикрімзахистувідвірусівмаютьтакожфункціюбатьківського контролю. Ви просто вмикаєте в антивірусіцюфункцію і захищаєтепрограмувідзміниналаштувань паролем.

    1.3. Спеціальніпрограми. Існуютьтакожспеціальніпрограми для захистувіднебажаноговмістуінтернет-сторінок, як безкоштовні, так і платні. Недолікомибезкоштовнихпрограм є ручнезаповненнябазиданих адрес небажанихсайтів, забороненихслів і т.д.

     2. Дітиповинніволодіти основами ОБЖ.

    Ми навчаємоїх не розмовляти з незнайомцями? Ми пояснюємо, що не можнаназиватинезнайомцямсвоюдомашню адресу? А вмережі все те ж саме. Просто розкажітьдітямці правила:

Нікому без дозволубатьків не даватиособистуінформацію: домашнюадресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону.

Якщознайдетеякусьінформацію, щонепокоїть вас, негайносповістіть про цебатьків.

Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якоювипознайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки ценеобхідно, то спочаткупотрібноспитатидозволубатьків, а зустрічповиннавідбутися в громадськомумісці й у присутностібатьків.

Не посилатисвоїфотографіїчиіншуінформацію без дозволубатьків. Пам’ятайте, розмістившиінформацію в Інтернеті, вивтрачаєте контроль над нею і в більшостівипадківвженіколи не зможетевидалитивсіїїкопії.

Не відповідайте на невиховані і грубілисти. Якщо одержите такілисти, то сповістіть про цебатьків.

Ніколи не відкривайтепідозріліповідомленняабовкладенняелектронноїпошти, щонадійшливід людей, якихви не знаєте. Натомістьвідразувидаляйтеїх, вибравшивідповідну команду в меню повідомлення.

Ніколи не відповідайте на небажанупошту.

Використовуйтефільтр спаму свого провайдера інтернет-послугабопрограмиелектронноїпошти (якщовін є).

Використовуйтеновуабородинну адресу електронноїпошти для запитіввІнтернеті, форумівтощо.

Ніколи не пересилайте «ланцюгові» повідомленняелектронноїпошти. Видаляйтеїходразупіслянадходження.

Необхідно розробити з дітьми правила користуванняІнтернетом. Особливо домовтеся з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до якихвонизбираютьсязаходити, поставтеїм, наприклад, такіумови:

*    Не заходити на аморальнісайти і не порушувати без згодибатьківці правила.

*    Не даватисвоїпаролінікому, крімбатьків, навітьнайближчимдрузям.

*    Не робитипротизаконнихвчинків і речей в Інтернеті.

Основним і найпоширенішимпротизаконнимвчинком, яке можепотягти за собою адміністративну і навітькримінальнувідповідальність є порушенняавторського права. Авторське право захищаєспосіб, в якийвивтілюєтеідею в життя, але не саму ідею. Копіюватиматеріали з Інтернету для використання в особистихцілях дозволено, але передавати та подаватитакийматеріал як власний не можна. Наприклад, якщовивикористовуєтематеріал для своєїпрезентаціїчи реферату, то маєтепосилатися на джерело.

Передаваннянедозволеногоматеріалу (зокрема, незаконнихкопійфільмівабомузичнихтворів) є незаконним.

Копіюванняпрограмногозабезпечення та баз даних, для використанняякихпотрібніліцензії, є незаконним, навітьякщоцеробиться з метою застосування в особистихцілях.

Незаконневикористанняматеріалівможепризвести до позовів за спричиненізбитки і матиіншінаслідки, передбаченізаконодавством.

 Зараз багатоцікавихнавчальнихресурсів для дітействорюється з метою навчаннябезпечнійповедінці в Мережі.

Найголовніше – привчатидітей не «проводити час» в Інтернеті, а активно користуватисяможливостямимережі.

Також потрібно поінформувати дитину про те, що не можна:

*    Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію:  домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи.

*    Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків.

*    Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви по-знайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці й у присутності батьків.

*    Не посилати свої фотографії чи  іншу інформацію без дозволу батьків.

*    Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, не-хай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги Інтернет.

*    Розробити з батьками  правила користування Інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.

*    Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.

*    Не давати свої паролі нікому, крім батьків, навіть найближчим друзям.

*    Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті.

*    Не шкодити і не заважати іншим користувачам.

Учити «с Інтернетом» нині модно. Чи завжди це виправдано? Передбачимо, вчитель сформулював конкретні завдання уроку, що реалізуються за до-помогоюІнтернет-ресурсів. Які тут можуть бути варіанти забезпечення безпеки:

  • закрита середа навчання, наприклад, учбові блоги, де можуть залишати свої коментарі лише ті, хто дістав відповідний доступ від вчителя, веду-чогоблог;
  • постановка конкретного учбового завдання: що хочу знайти? де? як використовую?
  • формування навиків критичного мислення;
  • список перевірених вчителем ресурсів, з яких пропонується використовувати інформацію;
  • все ті ж фільтри і контроль системного адміністратора.

А можливостей  в Інтернеті – очі розбігаються! Скільки всього можна зробити за допомогою різних соціальних сервісів: і презентацію в блог підв'язати, і мультик, і слайд-шоу. Одна лише біда: знижується рівень безпеки закритого блога: дуже вже багато вбудованих кнопок, що відводять на рідний сайт постачальника послуги. А "рідний сайт", ясна річ, на дітей не розрахований і що там на титульній сторінці вискочить в той момент, коли дитя кликне, це ще велике питання.

Небажаний вміст в Інтернеті

Небажана маса електронних повідомлень відома як небажана пошта, або спам. Вона перенавантажує системи електронної пошти і може заблокувати поштові скриньки. Як інструмент для відправки небажаної пошти інколи використовують хробаків електронної пошти.

П’ять правил використання електронної пошти:

1. Ніколи не відкривайте підозрілі повідомлення або вкладення електронної пошти, що надійшли від людей, яких ви не знаєте. Натомість відразу видаляйте їх, вибравши відповідну команду в меню повідомлення.

2. Ніколи не відповідайте на небажану пошту.

3. Використовуйте фільтр спаму свого провайдера інтернет-послуг або програми електронної пошти (якщо він є).

4. Використовуйте нову або родинну адресу електронної пошти для запитів в Інтернеті, форумів тощо.

5. Ніколи не пересилайте «ланцюгові» повідомлення електронної пошти. Ви-даляйте їх одразу після надходження.

Якщо ваша дитина отримує зловмисні повідомлення електронною поштою або sms:

•        Скажіть дитині, що вона не повинна відкривати такі повідомлення або інші повідомлення від незнайомої людини.

•        Не слід відповідати на такі повідомлення. Однак варто зберегти їх на випадок, якщо ситуацію необхідно буде розв'язувати з іншою людиною.

•        Якщо ви виявите, що відправник ходить до тієї самої школи, що й ваша ди-тина, зв'яжіться зі школою.

•        Якщо образи продовжуються, необхідно змінити адресу електронної пошти або номер телефону дитини.

Пам'ятайте:

•        Зловмисні повідомлення можна зберегти для подальших дій.

•        Можна скоригувати настройки програми електронної пошти, щоб вона направляла повідомлення від певного відправника до окремої папки. У такому випадку вашій дитині не потрібно буде їх читати.

•        Якщо ви знаєте адресу електронної пошти відправника, можете відправити копію зловмисного повідомлення постачальнику інтернет-послуг з проханням скасувати зазначену адресу електронної пошти.

•        Якщо ви не знаєте адреси відправника, попросіть вашого постачальника інтернет-послуг надати вам допомогу.

 

Додаткові правила

Закривайте сумнівні спливаючі вікна

Спливаючі вікна — це невеликі вікна з повідомленнями, які закликають вас клацнути у вікні. Якщо таке вікно з’являється на вашому екрані, то найбезпечніша річ, яку можна зробити, — це закрити вікно, клацнувши значок X (зазвичай його розміщено у верхньому правому куті). Ніколи не можна передбачити, які дії зробить програма, навіть якщо ви клацнете кнопку «Ні».

Не допускайте того, щоб вас ошукали

Приховати свою особу в Інтернеті легко. Рекомендується перевірити особу людини, з якою ви спілкуєтеся (наприклад, у групах обговорення). Не повідомляйте особисту інформацію через Інтернет нікому, крім людей, яких ви знаєте і яким довіряєте. Якщо вас просять надати персональну інформацію на веб-сайті, завжди перевіряйте розділ «Умови використання» або «Політика захисту конфіденційної ін-формації», щоб пересвідчитися, що оператор веб-сайту пояснив, для чого буде використовуватись інформація і чи буде вона передаватись іншим особам.

Обговоріть з дітьми правила використання Інтернету

Багато матеріалів, доступних в Інтернеті, не підходять для неповнолітніх. Обго-воріть зі своїми дітьми, як правильно та безпечно використовувати Інтернет.

 

Про інформаційну безпеку

Пам'ятайте

Розмістивши інформацію в Інтернеті, ви втрачаєте контроль над нею і в більшості випадків вже ніколи не зможете видалити всі її копії.

Перевіряйте

Завжди слід переконатися, що ви знаєте людину, якій надаєте інформацію, і знаєте, для чого її буде використано.

Думайте

Чи безпечно розміщувати особисту інформацію на своєму веб-сайті, якщо ви не впевнені в тому, для чого вона використовуватиметься?

Зазначте

Імена учнів, їхні фотографії та іншу особисту інформацію, що міститься у шкільному журналі, можна публікувати на шкільному веб-сайті лише зі згоди учнів та їхніх батьків.

 

 

 

Закони  Інтернету

Що дозволено і що не дозволено в Інтернеті

Інтернет є публічним місцем. Працюючи в онлайні, слід дотри-муватися основних правил так само, як ви дотримуєтеся правил дорожнього руху, перебуваючи за кермом.

 Закони стосуються й Інтернету

Хоча більшість законів було створено до того, як Інтернет набув широкого розповсюдження, дія законів розповсюджується і на Інтернет. Все, що є незаконним у повсякденному житті, є незаконним і в онлайні.

Надаючи безпрецедентні можливості для вільного спілкування, Інтернет водночас накладає й відповідальність. Зокрема, ви несете відповідальність за вміст і законність свого веб-сайту.

    Авторське право

Авторське право захищає спосіб, в який ви втілюєте ідею в життя, але не саму ідею. Копіювати матеріали з Інтернету для використання в особистих цілях дозволено, але передавати та подавати такий матеріал як власний не можна. Наприклад, якщо ви використовуєте матеріал для своєї презентації, то маєте посилатися на джерело.

Передавання недозволеного матеріалу (зокрема, незаконних копій фільмів або музичних творів, доступних у однорангових (P2P) мере-жах) є незаконним.

Копіювання програмного забезпечення та баз даних, для використання яких потрібні ліцензії, є незаконним, навіть якщо це робиться з метою застосування в особистих цілях.

Незаконне використання матеріалів може призвести до позовів за спричинені збитки і мати інші наслідки, передбачені законодавством.

 

Пошук
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
Збережи життя
Національна дитяча гаряча лінія
Вхід на сайт
Для учнів
Корисні посилання
Календар
«  Листопад 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Друзі сайту