РОКИТНЯНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №3
Вітаємо на сайті нашого закладу!
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [9]
ЗНО
Прозорість
Атестація вчителів
Предметні тижні
Головна » Статті » Мої статті

Анкета

Нижче перелічені вісім галузей, в яких людина може проявити свої таланти, і наведені їх характеристики. Дайте оцінку в балах (за п'ятибальною системою) кожній із зазначених характеристик. Якщо якась характеристика при­таманна вашій дитині в найвищому ступені, ставте 5 балів, якщо вона вища за середню - 4 і так далі. Оцінка 2 бали - найнижча.

Складіть бали за всіма характеристиками усередині ко­жної з восьми «галузей» таланта. Загальну кількість на­браних балів усередині однієї галузі (наприклад, «інтелектуальна здібність») поділіть на кількість питань (в цій галузі їх 12) і отримане число запишіть у зошит.

Середні результати за всіма галузями порівняйте поміж собою. Виділіть три-чотири найвищі показники. І, орієнту­ючись на них, намагайтеся створювати умови для розвитку помічених здібностей дитини.

 

І. Інтелектуальні здібності

1.  Ваша дитина набуває нових знань дуже швидко і все легко схоплює.

2. Має почуття «здорового глузду» і використовує знан­ня в практичних, повсякденних ситуаціях.

3.  Вміє розмірковувати, ясно мислить, не плутається в думках. Добре встановлює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком, розуміє недоказане, здогадується про те, що часто не висловлюється доросли­ми, але мається на увазі. Схоплює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

4.  Швидко, без спеціального заучування, запам'ятовує прочитане або прослухане, не витрачає багато часу на по­вторення того, що треба запам'ятати.

5. Багато знає про такі події і проблеми, про які її одно­літки не знають і не здогадуються.

6. Багатий словниковий запас, використовує нові слова, легко виражає свою думку.

7.  Любить читати книги, які звичайно читають діти, старші від неї на рік-два.

8.  Розв'язує складні задачі, що потребують розумового зусилля.

9.  Задає дорослим дуже багато питань. Має різнобічні інтереси.

10.  Випереджає своїх однолітків у навчанні на рік-два. Часто сумує на уроках, тому що навчальний матеріал вже добре відомий з книг, журналів, розповідей дорослих.

11. Оригінальне мислить і пропонує несподівані відповіді, рішення.

12.  Ваша дитина спостережлива, сприйнятлива, швид­ко реагує на все нове й несподіване.

 

II. Художні здібності

1.  Малюнки і картини відрізняються різноманітністю сюжетів.

2.  Серйозно ставиться до творів мистецтва. Стає вдум­ливою і дуже серйозною, коли бачить гарну картину, не­звичну скульптуру, красиво і художньо виконану річ, слу­хає музику.

3. Оригінальна у виборі сюжету (в малюнку, творі, опису якоїсь події), створює оригінальні композиції (з квітів, малюнків, каміння, марок, листівок і т.ін.).

4.  Завжди готова використати якийсь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у створенні дитячих будиночків на ігровій площадці, в роботі ножицями, клеєм.

5. Коли має вільний час, із задоволенням малює, ліпить, створює композиції, які мають художнє призначення (при­краси для дому, одягу і т. ін.).

6.  Використовує малюнок або ліплення для того, щоб виразити свої почуття і настрій.

7.  Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати свою власну оцінку і намагається відтворити те, що їй сподобалось в своєму власному ма­люнку або створеній іграшці, скульптурі.

8.  Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною для того, щоб зображувати події або речі в трьох вимірах і в просторі.

 

ІІІ. Музичний талант

1.  Відгукується дуже швидко й легко на ритм і мелодії.

2.  Гарно співає.

3.  У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та почуттів.

4.  Любить музичні записи. Прагне піти на концерт чи туди, де можна слухати музику.

5.  Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і гарно.

6.  У співі або музиці виражає свої почуття, стан.

7.  Створює оригінальні, свої власні мелодії.

8.  Добре грає на якомусь інструменті.

 

IV. Здібності до занять науковою працею

1.  Висловлює думку ясно і точно (усно чи письмово).

2.  Читає книжки, статті, науково-популярні видання з випередженням своїх однолітків на рік-два.

3.  Має вищу за середню здібність у розумінні абстрак­тних понять, у встановленні узагальнень.

4.  Гарна «моторна» координація, особливо між зоро­вим сприйняттям і рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Після уроків любить читати науково-популярну літе­ратуру. Це їй завдає більше задоволення, ніж читання художньої літератури.

6. Не засмучується, якщо її проект чи задум не підтри­маний вчителем або батьками або якщо її «експеримент» не вдався.

7.  Намагається з'ясувати причини і сенс подій.

8.  Приділяє багато часу створенню власних «проектів» (конструюванню радіоприймача, побудові телескопа, летального апарата, збиранню колекції і т.ін.).

9.  Любить обговорювати наукові події, винаходи, час­то замислюється над цим.

 

V. Літературне обдарування

1. Може легко «побудувати» оповідання, починаючи від зав'язки сюжету і закінчуючи розв'язанням якогось кон­флікту,

2. Вигадує щось нове і незвичайне, коли розповідає про вже знайоме і відоме всім.

3.  Дотримується тільки необхідних деталей в оповідан­нях про події, відкидає все несуттєве, залишає головне, найбільш характерне.

4.  Вміє дотримуватися вибраного сюжету, не втрачає головну думку, коли про щось розповідає.

5.  Добирає в своїх оповіданнях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання і по­чуття.

6. Вміє ввести в оповідання важливі для розуміння подій деталі,   про які йде мова (що зазвичай не вміють робити її однолітки), і в той же час не пропускає основної сюжет­ної лінії.

7.  Залюбки пише оповідання або вірші.

8.  Зображує в оповіданнях своїх героїв яскраво, передає їх почуття і настрої, характер.

 

VI. Артистичний талант

1. Легко входить в роль іншого персонажу, людини тощо.

2.  Цікавиться акторською грою.

3. Змінює тональність і передачу голосу, коли удає іншу . людину.

4.  Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має •* можливість розіграти якусь драматичну сценку.

5.  Передає почуття за допомогою міміки, жестів, рухів.

6. Намагається викликати емоційні реакції в інших лю­дях, коли про щось із захопленням розповідає.

7.З неймовірною легкістю драматизує, передає почут­тя й емоційні переживання.

8. Пластична і відкрита до всього нового, «не зацик­люється» на старому. Не любить вже випробувані варіан­ти, завжди перевіряє ідею, що виникла, і тільки після «ек­спериментальної» перевірки може від неї відмовитися.

 

VII. Технічні здібності

1.  Добре виконує усякі завдання з ручної праці.

2.  Цікавиться   механізмами і машинами.

3.  У світ її захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей потягів, радіоприймачів.

4.  Може легко відремонтувати зіпсовані прилади, вико­ристати старі деталі для створення нових поробок, іграшок.

5.  Розуміє причини «примх» механізмів, любить загадкові поломки.

6.  Любить малювати кріплення механізмів.

7.  Читає журнали і статті про створення нових при­ладів і машин.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VIII Спортивні здібності

1.  Енергійна. Складає враження дитини, яка потре­бує більшого об'єму фізичних рухів, щоб відчувати себе щасливою.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3.  Постійно виграє в якій-небудь спортивній грі.

4.  Бігає швидше за всіх у класі.

5.  Рухається легко і граціозно, краще за інших, коор­динована в рухах.

6. Любить ходити в походи, грати на відкритих спортив­них майданчиках.

7.  Віддає перевагу у вільний час рухливим іграм (гра в хокей, баскетбол, футбол і т.д.).

 

Анкета для визначення рівня прояву здібностей у дитини

 

Швидше здібна, ніж обдарована

1.  Моя дитина ініціативна, жива, рухлива.

2.  Вона з готовністю відгукується на все нове.

3.  Любить все загадкове і незрозуміле.

4.  Часто потребує підтримки дорослих.

5. Досить легко відволікається і залишає розпочату справу.

Якщо на п'ять питань ви дали відповідь «так», є деякі підстави вважати вашу дитину здібною. Якщо на питання 4 і 5 ви відповіли «ні», переходьте до наступних питань.

 

Обдарована

1.  Її інтереси досить стабільні.

2.  Її допитливість стійка.

3.  Любить ставити і вирішувати важкі питання.

4.  Часто не погоджується з думкою дорослих.

5.  Має свою точку зору і наполегливо її відстоює.

6.  Розпочату справу завжди доводить до кінця.

7.  Має особливу схильність до певного виду занять або предмету.

8.  Наполеглива в досягненні поставленої мети.

9.  Має багато друзів серед своїх однолітків, з кожним знаходить спільну мову.

10.  Задає багато питань (у тому числі на уроках) з тих предметів, що її цікавлять.

11.  Часто буває егоїстичною.

Відповіді «так» на всі 11 питань дають підстави вва­жати, що ваша дитина обдарована. Переходьте до наступних питань.

 

Яскрава обдарованість

1.  У багатьох сферах знань, у мистецтві, музиці, літе­ратурній творчості виявляє свою обдарованість.

2. Має одного, максимум двох друзів більш старшого віку.

3.  її мовлення розвинене, характеризується великим запасом слів і глибоким розумінням нюансів мови.

4.  Завжди шукає самостійних рішень.

5.  У дискусійних питаннях спирається на власну дум­ку, не визнає загальноприйнятих думок.

6.  Бере на себе відповідальність у важких ситуаціях.

7.  Часто оточуючим здається «не за віком» дорослою.

8. Добре знає власні можливості, особливості характеру і своє покликання.

9.  Як у гуманітарних, так і в технічних   галузях одна­ково обдарована.

Позитивні відповіді на ці дев'ять питань дають серйозні підстави для того, щоб ставитися до вашої дитини як до обдарованої.

Додатково можна відповісти на питання, що визначають наявність у вашої дитини високого творчого потенціалу.

 

 

Додаткові ознаки високого творчого потенціалу дитячої особистості

1.  Бажання привнести в роботу, що виконується, еле­менти нового.

2.  Прагнення засвоїти   незнайому справу.

3.  Незважаючи на невдачі, виявляє наполегливість у досягненні мети.

4.  Спостерігається легкість слухового і зорового запам'я­товування.

5.  Виражена потреба помріяти наодинці.

6.  Здатна довгий час думати над якоюсь ідеєю, про­блемою.

7.   Здатність до абстрагування, вміння встановлювати віддалені асоціації між різними предметами і явищами.

8.  Здатність до творчого уявлення, створення нового.

 

Категорія: Мої статті | Додав: school (11.09.2012)
Переглядів: 1422 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія
Збережи життя
Національна дитяча гаряча лінія
Вхід на сайт
Для учнів
Корисні посилання
Друзі сайту